Privacy verklaring MomCircle

Met deze verklaring voldoe ik aan mijn wettelijke verplichting om mijn klanten duidelijk te maken hoe ik met hun persoonlijke informatie omga. Heb je hier vragen over, neem contact met me op.

MomCircle, gevestigd aan Wijsenbeekweg 14, 4105 DA in Culemborg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Voor MomCircle is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. MomCircle gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk.

 

Contactgegevens

MomCircle

Postadres: Wijsenbeek 14, 4105 DA Culemborg

Telefoon: 06-13216621

Website: www.momcircle.nl

Niki van Houten is de Functionaris Gegevensbescherming MomCircle, te bereiken via niki@momcirlce.nl.

 

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan me verstrekt hebt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 - Voor- en achternaam

- Geslacht - Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

 - E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt via bijvoorbeeld WhatsApp


 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

  • Gegevens met betrekking tot je gezondheid
  • Gegevens met betrekking tot je levensbeschouwing
  • Gegevens met betrekking tot je seksuele leven

Zowel op het intakeformulier als in de aantekeningen van onze gesprekken kunnen persoonlijke gegevens staan m.b.t. je gezondheid, je levensbeschouwing en je seskuele leven. Deze informatie gebruik ik om uitvoering te kunnen geven aan mijn dienstverlening. Mocht je bezwaar hebben tegen het bewaren van deze informatie, kun je dit aangegeven. (Zie verderop: Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen)

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling;
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Wettelijke verplichting, zoals gegevens die ik nodig hebben voor mijn belastingaangifte;
  • Om uitvoering te kunnen geven aan mijn dienstverlening;
  • Om mijn nieuwsbrief te versturen (alleen voornaam en e-mailadres).

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik maak niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Ik zal jouw persoonsgegevens niet langer verwerken dan nuttig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang deze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden (veelal 7 jaren), omdat ik mij moet houden aan wettelijke bewaarplichten (bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht).

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. MomCircle blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Hiervan uitgesloten zijn de persoonlijke aantekeningen op papier die ik heb gemaakt tijdens onze afspraken. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar niki@momcircle.nl. Ik zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met me op via niki@momcircle.nl. Ik heb de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: - Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall; - Computer beveiligd met een wachtwoord. Incidenten met persoonsgegevens Als er sprake is van een incident (een zogenaamd datalek) aangaande de betreffende persoonsgegevens dan stel ik u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. Ik streef ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat ik dit datalek hebben ontdekt of daarover door mijn (sub)verwerkers ben geïnformeerd.

Versie

Deze privacy verklaring is voor het laatst aangepast op 5 oktober 2022 en gepubliceerd op www.momcircle.nl. Op deze website is steeds de laatste versie van de privacy verklaring te vinden.

MomCircle, oktober 2022

 

MomCircle is een initatief van Niki van Houten: moeder, doula, humanistica en pedagoge.

Als doula ondersteun ik jou en je partner tijdens je zwangerschap, de bevalling en de periode daarna. 

Zwangerschap, geboorte en moederschap brengt veel bij je teweeg. Het leven zoals jij het kende staat volledig op z'n kop. Het is raadzaam om tijdens deze transformatieve periode stil te staan

Wat anderen zeggen over MomCircle

Mijn ervaring met Niki is heel positief! Ik heb haar gevraagd mij te begeleiden bij mijn tweede zwangerschap. Mijn eerste zwangerschap en bevalling waren niet zo uitgepakt als ik van te voren had gehoopt en ik voelde...

"Moeder 2 kinderen"

Niki was very easy to talk to and to connect with.

"Vader "

Niki was very intuitive. She gave me space where she felt I needed it and stepped in to see if I needed some more support. Niki has a wonderful energy and very warm presence.

"Moeder"

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven

MomCircle
Wijsenbeekweg 14        4105 DA      Culemborg    E: info@momcircle.nl       M: 06-24 98 41 98

MomCircle
Wijsenbeekweg 14

4105 DA Culemborg 
E: info@momcircle.nl
M: 06-24 98 41 98

Algemene voorwaarden | Privacyverklaring | © 2017 MomCircle | Realisatie Matthja Grafisch Ontwerp!